Projekty UE

Wprowadzenie do produkcji domów drewnianych w stylu warmińsko-mazurskim.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.5 Nowoczesne firmy

Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Tytuł projektu: Dziedzictwo gospodarcze regionu, szansą na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa EBO Domki Drewniane

Cele projektu: wprowadzenie do oferty produkcyjnej domów drewnianych, letniskowo-rekreacyjnych, w stylu warmińsko-mazurskim.

Efekty projektu: budowanie przewag konkurencyjnych w oparciu o tradycje regionalne Warmii, Mazur i Powiśla.

Wartość projektu: 1 049 463,53 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 426 525,87 zł